Uthyrningspolicy

Hos Lilla Edets Industri & Fastighets AB är alla välkomna att söka nytt hem.

Uthyrningspolicyn syftar till att klarlägga företagets övergripande principer för uthyrning. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde.

  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du ska ha en rimlig ekonomisk situation så att du kan klara hyran för den lägenhet du sökt. Egen inkomst kan t ex vara: arbete, a-kassa, studielån (CSN), pension (ålders- eller sjukpension) eller etableringsbidrag. Är din inkomst otillräcklig, i relation till hyreskostnaden, kan vi om särskilda skäl föreligger godkänna borgensman*
  • Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av din betalningsförmåga
  • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar, någon hyresskuld eller på annat sätt misskött tidigare boende. Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd
  • Lägenhetens storlek ska stämma med verkligt behov. Antalet personer i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring