Upphandlingar

Lilla Edets Industri & Fastigheter AB är ett kommunalt bolag, vilket innebär att vi lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

Ny upphandling avseende leverens av träpellets under 2017-18 finns nu på www.opic.com ref 17/3. Sista anbudsdagen är 2017-08-11