Upphandlingar

Lilla Edets Industri & Fastigheter AB är ett kommunalt bolag, vilket innebär att vi lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

Just nu finns inga aktuella upphandlingar.