På gång

Vi har precis tittat på de anbud som kommit in från entreprenörer som vi har frågat om de vill bygga bostäder vid Stallarna.  I det här fallet gör vi en lite annorlunda upphandling: Entreprenören själv kommer att stå för all projektering utifrån en ganska enkel teknisk beskrivning som vi lämnat som projektförutsättningar. Där beskriver vi hur många lägenheter och vilken typ av lägenheter vi vill ha, samt en del andra tekniska förutsättningar. Resten sköter entreprenören enligt gällande detaljplan och svenska standarder för bostadsutformning. Entreprenören kommer därför att kunna använda sina egna koncepthus, vilket blir billigare. Planerad byggstart blir under slutet av sommaren. Under våren kommer vi därför att ha extraöppet i Trivas-butiken, där blivande hyresgäster kan göra vissa val och egna anpassningar när det gäller lägenheterna vid Stallarna. Vi återkommer närmare om detta!

På Ström blir det även nytt LSS-boende på Stallagärdet med sex separata lägenheter, färdigt vid årsskiftet.

Kommunen växer, därför behövs bland annat fler förskoleplatser i Ryrsjön. Fyra förskoleavdelningar med mottagningskök kommer det att bli. Här är verksamheten själv delaktig i processen, vilket innebär att de har stora möjligheter att påverka. Inflyttning blir vid årsskiftet.

Nu är det också klart med den entreprenör som ska bygga om gamla varvskontoret i Lödöse, där det blir boende för ensamkommande ungdomar.

Som bekant har ju Lilla Edets Industri & Fastighets AB även köpt varvsområdet i Lödöse, där vi nu ser över både möjligheter och behov. Här finns spännande potential, som vi återkommer om.