Vi är mycket mera än bostäder för privatpersoner

Lilla Edets Industri & Fastighets AB är mycket mera än bostäder för privatpersoner. Vi äger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning, samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även förvaltning av externt ägda fastigheter.

Vår uppgift är att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Vår vision är att vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra.

Förskolor

Bolaget äger lokaler och hyr ut till 10 stycken förskolor i Lilla Edets Kommun, med en total yta av ca 5 400 m2.

Skolor

Bolaget hyr ut till skolor i Ström, Lödöse, Göta och i Lilla Edet. Totalt en yta om ca 29 000 m2.

Bostäder

Bolaget hyr ut bostäder i Lilla Edet, Lödöse, Ström, Hjärtum och Nygård Det finns nästan 300 lägenheter, med en total yta av ca 19 000 m2, och nästan alla är uthyrda.

Industrifastigheter

Bolaget hyr ut 25 industrifastigheter i Lilla Edet och Göta, total yta av 30 000 m2. All nuvarande industriyta är uthyrd. Bolaget är också en resurs i kommunen för att attrahera företag att etablera sig i kommunen.

Affärslokaler

Bolaget hyr ut lokaler för affärsverksamhet i Lilla Edet, total yta av ca 2 000 m2. Det finns lediga lokaler för den som är intresserad.

Kultur- och fritidsbyggnader

Bolaget förvaltar och äger bland annat Lödöse Museum och Lödöseborg ishall.

Prässeberg Vind AB

Bolaget är delägare Prässeberg Vind AB. Tre vindkraftverk snurrar och tillsammans genererar de ca 18 000 megawat- timmar per år. Den produktionen räcker för att värma upp ca 2 000 villor. Dessutom äger och förvaltar bolaget ca 800 hektar skogsmark.

Äldreboende

Bolaget hyr ut till äldreboenden i Lilla Edet, Ström och Lödöse med en total yta av ca 14 000 m2.

LSS-boenden

Bolaget äger fyra fastigheter som hyrs ut till LSS-boende (Lagen om Särskilt Stöd). Ängshöken som inhyser 6 lägenheter i centrala Lilla Edet.