Bostadsbyggandet är i full gång

By | Okategoriserade | No Comments

På Sadelmakare gården (Stallet) är byggnationen i full gång och det kommer att bli tre huskroppar med totalt 40 lägenheter med loftgångar, mest tvåor och treor men även några fyror. Bostäderna beräknas bli klara under hösten 2018, och ett tjugotal lägenheter är redan uthyrda.

På Ström blir det även ett nytt LSS-boende. Detta är efterlängtat för många funktionshindrade i vår kommun, som hittills har fått bo kvar hemma trots att de är vuxna, eller söka boende i andra kommuner eftersom Lilla Edet haft brist på platser. Nu ska det bli ändring på detta, och till våren blir lägenheterna klara.

 

 

Nytt på lokal-fronten

By | Okategoriserade | No Comments

Tremeco har nyligen flyttat in i sina nya lokaler vid Göteborgs Betongborrning, och deras gamla lokaler tas över av Göteborgs Ventilservice. Vår egen verkstad flyttar i sin tur in i Ventilservices gamla lokaler, vilket innebär att Designed Chemistry kan utöka sina lokalytor.

Fönsterfabriken, som tidigare låg vid Hercules-byn, flyttar till Lödöse varv. Där får de en enda större lokal istället för de tre mindre som de hade tidigare, vilket förbättrar hela deras logistik.

Solverkstaden, som tillverkat solfångare vid Hercules-byn, lägger ner sin verksamhet vilket innebär att deras lokaler nu blir lediga.

Från juni har vi 300 kvadratmeter industrilokal ledigt.

Vi har även sålt en industritomt i Göta till Lilla Edet-företaget Rivteam Entreprenad AB, som behöver en större och mer ändamålsenlig lokal med plats för maskiner. Rivteam Entreprenad är dessutom det företag i Fyrbodal med omnejd som växer mest, enligt Almis Tillväxtliga!

 

 

 

Duktiga på energieffektivisering

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edets kommun är bra på energieffektivisering i sina fastigheter, tack vare att Edethus jobbar hårt med detta. Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 16 procent i Lilla Edet.

Det är fastighetsenergiföretaget Near4You som rankat landets olika kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Lilla Edets kommun ligger bra till med sin minskning på 16 procent – motsvarande siffra för hela landet är 12 procent.

– Vi jobbar ju ganska omfattande med energieffektivisering, ända sedan år 2000 när vi började byta ut de fossila bränslena, berättar Bo Edh, fastighetsförvaltare på AB Edethus.

Man började med att byta ut oljepannor mot pelletspannor, och i samband med detta monterades solfångare som kunde sköta varmvattenuppvärmningen. På senare år har Edethus investerat i en större solenergianläggning på Lindkullen, vilket ger betydande energibesparing eftersom kommunens centralkök ligger där. Dessa solceller sänker elkostnaden med minst 15 procent per år.

Edethus byter också kontinuerligt ut ventilationssystemen till mer energieffektiva varianter, dessutom försöker man göra sig av med all direktverkande el som uppvärmningskälla. Solrosens förskola har ersatt sin direktverkande el med fjärrvärme, likaså Lindkullens.

– Att energiövervakningen är datoriserad gör ju att vi kan bevaka energiåtgången på ett helt annat sätt. På så vis reglerar vi enkelt temperaturen i olika lokaler, ser till att uppvärmning, ventilation och teknisk utrustning inte går i onödan, berättar Bo Edh.

Sist ut för datoriserad övervakning är Strömskolan, och det blir färdigt vid årsskiftet.

Miljövänligare kylsystem

By | Okategoriserade | No Comments

I och med att Edethus lät bygga om Lödöseborgs isbana, byttes kylsystemet ut från ammoniakbaserat till koldioxid. Mycket bättre för miljön, och det första i Västsverige!

När Edethus tog över driften av Lödöseborg förra året ställde kommunen krav på att man skulle byta ut det ammoniakbaserade kylsystemet.

– Koncentrerad ammoniak är inte så bra att ha i samband med en skola, konstaterar Bo Edh, fastighetsförvaltare på Edethus.

Alternativen var inte så många: antingen fick man bygga nytt, eller konvertera ammoniaksystemet till CO2. Den sistnämnda lösningen är inte så vanlig i Sverige, och Dahlmans Kylteknik AB i Uddevalla var en av få som hade just den kompetensen. I mars i år stod kylaggregatet på plats.

– Man började frysa isen i september, och just den månaden var väldigt varm, vilket brukar skapa problem. Men det gick verkligen över förväntan, och hittills fungerar allt väldigt bra, säger Bo Edh.

Edethus passade också på att renovera omklädningsrummen och sätta in nytt ventilationssystem. Det blev också ett vattenbaserat värmesystem där man återvinner värme från kompressorernas kylsystem.

– Vi behöver alltså inte tillföra någon yttre energi där. Så förutom miljövinsten har vi gjort en ordentlig besparing på elkostnaden när det gäller ishallen.

Frågan om stallarna

By | Okategoriserade | No Comments

Stallarna på Ström och dess vara eller icke vara har väckt många känslor i kommunen, vilket är förståeligt. Det är en speciell och vacker byggnad, som man dock borde ha rustat upp redan för 30 år sedan.

Ett av AB Edethus uppdrag är att vi på olika sätt ska bidra till kommunens utveckling genom att kunna erbjuda prisvärda lokaler och bostäder. Kommunen beräknar att det behöver byggas omkring 300 bostäder i kommunen inom en femårsperiod, och Leifab har för närvarande planer på att bygga ungefär 100 av dem. Som en del av dessa planer ingår att bygga bostäder på fastigheten där Stallarna ligger. Svaret på frågan varför vi inte istället bygger på granntomten i stället är enkel – vi äger inte den tomten.

Att köpa den tomten för att bygga bostäder där, är därför ett dyrare alternativ, vilket därmed skulle ge högre hyror. I en framtid kan förmodligen någon byggherre ha intresse för att bygga bostäder på just den tomten, men Edethus vill i första hand bygga på mark vi redan äger.

Edethus underhåller sina fastigheter med de pengar som hyresintäkterna genererar, och några andra pengar finns inte. Vi kan också göra anpassningar och renoveringar om det finns en affärsmässighet i det – det vill säga en hyresgäst som är villig att betala den hyra som finansierar detta. Vi kan däremot inte ta underhållspengarna från våra skolor, serviceboenden och bostäder med mera, för att använda dem till att rusta upp en väldigt nedgången fastighet som Stallarna. Edethus förvärvade Stallet 1992, och enligt den utredning som gjordes 2015 var det uttjänt redan då det kom i vår ägo. Eftersom våra hyresintäkter där aldrig har kunnat generera pengar för underhåll, har det bara blivit det absolut mest akuta vi kunnat åtgärda.

Vi har en tid brottats med frågan om Stallarnas framtid utan att lyckas hitta några rimliga ekonomiska alternativ till rivning. Att renovera och bygga om Stallarna skulle resultera i hyresnivåer som vida överstiger marknadshyran i Lilla Edet.

En fråga som har ställts är varför inte Leifab säljer fastigheten till andra intressenter. Vi har absolut inget emot att sälja fastigheten. Men vid en värdering av fastigheten inför en försäljning utgår man inte från en befintlig byggnad, eftersom den är i dåligt skick. Istället utgår man från den tillåtna byggrätten. En byggrätt i Lilla Edet värderas till 800 –  1 000 kronor per kvm, och fastigheten i det här fallet har en byggrätt på ca 6 000 kvm. Detta skulle innebära ett pris som ingen hittills har erbjudit oss. Att sälja fastigheten till underpris skulle vara att skänka bort kommuninnevånarnas pengar, och skulle vara en typ av subvention till privata näringslivet som vi inte får göra.

Lars Wijkmark, VD.