Category

Okategoriserade

Välkommen Magnus Casperson!

By | Okategoriserade | No Comments

Vi önskar Magnus Casperson varmt välkommen till AB Edethus. Han efterträder Marie Teike som fastighetschef. Så här berättar Magnus om sig själv i tidningen Trivas:

” Det ska bli en rolig utmaning att vara delaktig i Lilla Edets kommuns samhällsutveckling som fastighetschef tillsammans med nya arbetskamrater på Edethus. Närmast kommer jag från en tjänst som projektledare för Kungälvs kommun, och dessförinnan som fastighetskonsult och andra ledande befattningar inom fastighets-området. Jag har arbetat med fastigheter i över 20 år, med allt ifrån tekniska installationer till nybyggnation. Tillsammans med min familj bor jag i Kungälv och på fritiden under sommaren blir det mycket segling här på västkusten.”

Folkets Hus öppnar café i Centrumhuset

By | Okategoriserade | No Comments

Lördag 30 september kl 9.00 öppnar Mötesplatsen i Centrumhuset, i Folkets Hus regi. Här ska det finnas möjlighet att mötas, fika och konferera.

Edethus har anpassat lokalen genom att dela av den till ett konferensrum och en cafédel/samlingslokal. Eftersom konferensrummet ligger längst in i lokalen har vi gjort ett slags glastak med himmelsmotiv, som är belyst ovanifrån. Något som bidrar till en luftig känsla av takfönster i det annars fönsterlösa rummet.

Att lokalen nu är uthyrd är vi glada över – det är ett välkommet tillskott för att lyfta Lilla Edets centrummiljö. Vi önskar Folkets Hus lycka till med satsningen på Mötesplatsen!

 

Nu byter vi namn till AB Edethus!

By | Okategoriserade | No Comments

Det efterlängtade namnbytet blir äntligen av! Detta beslutades under senaste fullmäktigemötet, och nu ska det också klubbas ett beslut vid extra bolagsstämma den 29 september.

Varför vill vi då byta namn? Anledningarna är flera. Den främsta är att namnet Leifab inte säger någonting om vad bolaget sysslar med. Varje gång vi presenterar namnet i ett nytt sammanhang måste vi förklara att namnet är en förkortning av Lilla Edets Industri och Fastighets AB. Och om vi inte får möjligheten att förklarar namnet så är risken stor att potentiella kunder inte förstår vad vi sysslar med, var vi finns och vilka resurser vi råder över.

Dessutom är vi i ett läge där kommunen växer. Vi är inget förvaltande bostadsbolag längre, utan i högsta grad ett expansivt fastighetsbolag med flera spännande projekt på gång. Vi har genomgått ett stort förändringsarbete, moderniserat bolaget och vill markera detta med ett nytt namn.

Styrelsen vill att det i ett nytt namn skall framgå att Aktiebolaget hör hemma i Lilla Edets kommun liksom att huvudverksamheten är att äga och förvalta hus.  Namnet AB Edethus kändes därmed ganska självklart.

För att nå ut med namnbytet kommer vi kommunicera med omvärlden via olika kanaler. I samband med hyresavisering informerar vi våra kunder om namnbytet, samt anledningen till att vi byter namn. Samma brev kommer vi även att maila till våra leverantörer. Vi kommer också informera i vår hyresgästtidning om bytet och anledning till detta. TTELA har idag (19 sept) skrivit om namnbytet.

Under en tid kommer vi att länka gamla adresser till det nya namnet både när det gäller hemsida och mail. Vi kommer också lägga in ett meddelande om nya namnet när vederbörande använder det gamla namnet och adresser. Vi har gjort ett ”körschema” för att klara alla skylt- och dekalbyten etc på en vecka. I samband med namnbytet kommer vi också att ta fram en grafisk profil som bolaget saknar i dag.

Vi hoppas att ni ska trivas med namnet AB Edethus lika bra som vi gör!

 

Bostadsbyggandet har kommit igång igen

By | Okategoriserade | No Comments

Äntligen har bostadsbyggandet kommit igång, efter att ha stått och stampat ett tag – av anledningar som tyvärr legat utanför vår kontroll. Först och främst är det Stallarna som börjar byggas nu innan semestrarna. Erlandsson Bygg vann upphandlingen, och har bland annat rönt framgång genom sina koncept av bra bostäder till en rimlig kostnad.

På Stallarna kommer det att bli tre huskroppar med totalt 40 lägenheter med loftgångar, mest tvåor och treor men även några fyror. Bostäderna beräknas bli klara under hösten 2018, och ett tjugotal lägenheter är redan uthyrda.

På Ström blir det även ett nytt LSS-boende. Detta är efterlängtat för många funktionshindrade i vår kommun, som hittills har fått bo kvar hemma trots att de är vuxna, eller söka boende i andra kommuner eftersom Lilla Edet haft brist på platser. Nu ska det bli ändring på detta, och till våren blir lägenheterna klara.

Vad gäller bostäderna på Ängshöken väntar vi nu bara på en dom från mark och miljödomstolen gällande detaljplanen, sedan sätter vi spaden i jorden för upp till 26 suterränglägenheter i barnvänlig miljö. Om vi erhåller ett positivt besked från mark och miljödomstolen beräknas byggandet starta under slutet av 2017.

 

Nytt på lokal-fronten

By | Okategoriserade | No Comments

Tremeco har nyligen flyttat in i sina nya lokaler vid Göteborgs Betongborrning, och deras gamla lokaler tas över av Göteborgs Ventilservice. Vår egen verkstad flyttar i sin tur in i Ventilservices gamla lokaler, vilket innebär att Designed Chemistry kan utöka sina lokalytor.

Fönsterfabriken, som tidigare låg vid Hercules-byn, flyttar till Lödöse varv. Där får de en enda större lokal istället för de tre mindre som de hade tidigare, vilket förbättrar hela deras logistik.

Solverkstaden, som tillverkat solfångare vid Hercules-byn, lägger ner sin verksamhet vilket innebär att deras lokaler nu blir lediga.

Från juni har vi 300 kvadratmeter industrilokal ledigt.

Vi har även sålt en industritomt i Göta till Lilla Edet-företaget Rivteam Entreprenad AB, som behöver en större och mer ändamålsenlig lokal med plats för maskiner. Rivteam Entreprenad är dessutom det företag i Fyrbodal med omnejd som växer mest, enligt Almis Tillväxtliga!

 

 

 

Duktiga på energieffektivisering

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edets kommun är bra på energieffektivisering i sina fastigheter, tack vare att Edethus jobbar hårt med detta. Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 16 procent i Lilla Edet.

Det är fastighetsenergiföretaget Near4You som rankat landets olika kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Lilla Edets kommun ligger bra till med sin minskning på 16 procent – motsvarande siffra för hela landet är 12 procent.

– Vi jobbar ju ganska omfattande med energieffektivisering, ända sedan år 2000 när vi började byta ut de fossila bränslena, berättar Bo Edh, fastighetsförvaltare på AB Edethus.

Man började med att byta ut oljepannor mot pelletspannor, och i samband med detta monterades solfångare som kunde sköta varmvattenuppvärmningen. På senare år har Edethus investerat i en större solenergianläggning på Lindkullen, vilket ger betydande energibesparing eftersom kommunens centralkök ligger där. Dessa solceller sänker elkostnaden med minst 15 procent per år.

Edethus byter också kontinuerligt ut ventilationssystemen till mer energieffektiva varianter, dessutom försöker man göra sig av med all direktverkande el som uppvärmningskälla. Solrosens förskola har ersatt sin direktverkande el med fjärrvärme, likaså Lindkullens.

– Att energiövervakningen är datoriserad gör ju att vi kan bevaka energiåtgången på ett helt annat sätt. På så vis reglerar vi enkelt temperaturen i olika lokaler, ser till att uppvärmning, ventilation och teknisk utrustning inte går i onödan, berättar Bo Edh.

Sist ut för datoriserad övervakning är Strömskolan, och det blir färdigt vid årsskiftet.

Miljövänligare kylsystem

By | Okategoriserade | No Comments

I och med att Edethus lät bygga om Lödöseborgs isbana, byttes kylsystemet ut från ammoniakbaserat till koldioxid. Mycket bättre för miljön, och det första i Västsverige!

När Edethus tog över driften av Lödöseborg förra året ställde kommunen krav på att man skulle byta ut det ammoniakbaserade kylsystemet.

– Koncentrerad ammoniak är inte så bra att ha i samband med en skola, konstaterar Bo Edh, fastighetsförvaltare på Edethus.

Alternativen var inte så många: antingen fick man bygga nytt, eller konvertera ammoniaksystemet till CO2. Den sistnämnda lösningen är inte så vanlig i Sverige, och Dahlmans Kylteknik AB i Uddevalla var en av få som hade just den kompetensen. I mars i år stod kylaggregatet på plats.

– Man började frysa isen i september, och just den månaden var väldigt varm, vilket brukar skapa problem. Men det gick verkligen över förväntan, och hittills fungerar allt väldigt bra, säger Bo Edh.

Edethus passade också på att renovera omklädningsrummen och sätta in nytt ventilationssystem. Det blev också ett vattenbaserat värmesystem där man återvinner värme från kompressorernas kylsystem.

– Vi behöver alltså inte tillföra någon yttre energi där. Så förutom miljövinsten har vi gjort en ordentlig besparing på elkostnaden när det gäller ishallen.